AKTUALNE ZMIANY W OFERCIE 

kontakt pod adresem  

         

Amtest - PL

 

 

 

 

                 

Amtest-PL: ANDEEN-HAGERLING, QUADTECH, TEGAM, TINSLEY, WEINSCHEL, GEMS, MIL, RADIAN, IET, KAMBIC autoryzowany przedstawiciel handlowy. Najwyższej klasy sprzęt pomiarowy, wzorce, sensory poziomu cieczy, przeplywu, ci¶nienia, hipot testery, lokalizatory uszkodzeń kabli, skutecznosci izolacji, mostki RLC, mosty DC, obciazenia mikrofalowe. Pełna oferta urz±dzeń, katalogi, serwis gwarancyjny, informacje. Sprzęt pomiarowy najwyższej klasy. Czujniki poziomow, przetworniki ci¶nieniowe, mikrofalowe tłumiki, obci±żenia, przesuwniki fazowe

 

Aktualno¶ci
Adresy
Oferta

Autoryzowany przedstawiciel handlowy: ANDEEN-HAGERLING,  WEINSCHEL, GEMS, MIL, RADIAN, IET, KAMBIC

Najwyższej klasy sprzęt pomiarowy, wzorce, sensory poziomu cieczy, przepływu, ci¶nienia, hipot testery, lokalizatory uszkodzeń kabli, skuteczno¶ci izolacji, mostki RLC, mosty DC, obci±żenia mikrofalowe. Pełna oferta urz±dzeń, katalogi, informacje. Sprzęt pomiarowy najwyższej klasy.

Czujniki poziomów, przetworniki ci¶nieniowe, mikrofalowe tłumiki, obci±żenia, przesuwniki fazowe, komory próżniowe, piece kalibracyjne, komory klimatyczne, inkubatory, sterylizatory, liofilizatory

Amtest T&M jest istniej±c± już ponad 40 lat międzynarodow± firm± specjalizuj±c± się w dostawach

urz±dzeń kontrolno-pomiarowych, kalibratorów i wzorców wysokiej klasy dokładno¶ci

 w wielu dziedzinach pomiarów, a także automatycznych urz±dzeń do testowania pakietów elektronicznych.

Jeste¶my również przedstawicielem firmy GEMS produkuj±cej czujniki poziomu, ci¶nienia, przepływu cieczy

Oferujemy takze komory próżniowe, termostaty kalibracyjne, termostaty powietrzne, inkubatory, komory klimatyczne, pompy próżniowe, sterylizatory                      

                    
      
   

                   Copyright Amtest - PL Ostatnia modyfikacja:     04-02-2015

Wszystkie znaki towarowe są własnością odpowiednich firm.